POZOR, POZOR, POZOR!!!

Začínají se vymáhat staré pohledávky!

POMOC ZDARMA!

Z periodického tisku, z televize i z přímých kontaktů s jednotlivými klienty  Dluhová poradna Rumburk zjišťuje, že některé velké společnosti odkoupily drobné pohledávky za Vámi, běžnými lidmi, a hromadně podávají žaloby, kterými dluhy vymáhají. Díky právní úpravě, která postihuje nečinnost, netečnost, nevšímavost, pasivitu lidí, pak hrozí, že budete odsouzeni k úhradě dluhů, ke které byste při opatrnosti a rychlém jednání, odsouzeni nebyli. Přitom pomoc je ZDARMA a VELMI JEDNODUŠE DOSAŽITELNÁ!!!

 

Základní zásady:

1.    PŘEBÍREJTE POŠTU‼! Pokud poštu od soudu nepřevezmete, platí fikce doručení  a má se za to, že Vám byla doručena!

2.    Je-li Vám doručen platební rozkaz nebo elektronický platební rozkaz, OKAMŽITĚ kontaktujte naši Dluhovou poradnu Rumburk, například i prostřednictvím formuláře na našem webu, http://www.finarcha.cz/. Jak si přečtete v poučení u platebního rozkazu, je možno podat odpor. Jenomže podání odporu již NENÍ ZCELA JEDNODUCHOU záležitostí a je vhodnější, když se tím bude zabývat ODBORNÍK. Příprava odporu také nějaký čas vyžaduje – pokud se na nás obrátíte pozdě, může již dojít k tomu, že odpor nebude včas podán. My máme k dispozici odborníky a zdarma se Vám pokusíme pomoci. 

3.    Obraťte se na nás neprodleně při DORUČENÍ KAŽDÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU, i když budete mít pocit, že je Vám doručováno totéž vícekrát. Můžete si nevšimnout, že jde o různá řízení, byť je v nich uvedena stejná výše dluhu.

4.    V případě dohody Vám poskytneme kvalitní právní zastoupení v soudním řízení, a to ZCELA ZDARMA, tedy bezúplatně, s výjimkou poštovného, když nám budete něco posílat. Dohoda s námi neřeší vymáhání dluhu poskytnutím půjčky, ale POSKYTNUTÍ ODBORNÉ POMOCI při OBRANĚ proti tomu, aby Vás soud odsoudil k placení. Po Vás nebudeme kromě prvotní spolupráce (vyplnění formuláře, podpis plné moci) nic jiného, ani žádnou další aktivitu, požadovat.  

5.    Vyhrazujeme si právo právní zastoupení nepřijmout, bylo-li by konání v dané konkrétní věci po právním rozboru předem odsouzeno k neúspěchu.

6.    VYPLŇTE PLNOU MOC – viz další stránka a doručte nám ji spolu s kopií soudní písemnosti.

7.    Kontakty:  Dluhová poradna Rumburk

Třída 9. Května 859, 408 01  Rumburk

Telefon: 606 671 827  ( Bohunka Slaná)

e-mail: finarcha1@seznam.cz

http://www.finarcha.cz

 

 

 

 

 

 

Plná moc k právnímu zastupování

 

 

Jméno:                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Příjmení:                                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum narození:                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresa skutečného pobytu:      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trvalý pobyt dle OP:                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kontaktní telefon:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   e-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Okresní soud v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, od kterého přišel platební rozkaz či žaloba

Spisová značka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (tvar: 10 C 1234 / 2016)

 

 

Zaškrtněte zvolenou variantu:

 

o   Žádám o právní zastupování ve výše uvedené věci, přikládám naskenované doručené písemnosti od soudu (platební rozkaz, žaloba), které jsem od České pošty převzal/a dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

 

o   Žádám o právní zastupování ve výše uvedené věci, písemnosti od soudu jsem od České pošty převzal/a dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a předám je osobně – zašlu poštou.  

 

 

 

Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Podpis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

 

Většina problémů má řešení, 

tak přijďte

a zkusíme to řešení společně nalézt!

Bezplatná Dluhová poradna 

Rumburk

Oddlužení dle insolvenčního zákona

Každý z nás se může dostat do složité situace, kdy vlivem různých okolností není schopen dostát svým finančním závazkům. 

Máte obavy z exekutorů a nevidíte východisko? 

Nemáte z čeho  splácet úvěr, hypotéku, leasing atd? 

Nabízíme vám možnost, jak se dostat z dluhové pasti

Legálním oddlužením dle insolvenčního zákona.

 

 

 

Napište nebo rovnou zavolejte!

FIN Archa - občanské sdružení
Pekařská 176/4, Rumburk

Provozujeme
Dluhová poradna Rumburk
Tř. 9. května 859, Rumburk, 40801

+420 606 671 827FINArcha1@seznam.cz

NEZTRÁCEJTE HLAVU

Ocitli jste se v tíživé situaci, nejste schopní splácet své závazky, máte obavy z možné exekuce?